22-10-2022 La via verda del Llobregat, entre Cal Rosal i el pont vell del Pedret